هاست سی پنل آلمان
هاست ۱۰۰ مگابایت
4,500/ماهیانه
 • ۱۰۰ مگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل
هاست ۵۰۰ مگابایت
9,000/ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل
هاست ۱ گیگابایت
13,000/ماهیانه
 • ۱ گیگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل
هاست ۲ گیگابایت
19,000/ماهیانه
 • ۲ گیگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل
هاست ۵ گیگابایت
26,000/ماهیانه
 • ۵ گیگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل
هاست ۱۰ گیگابایت
35,000/ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • دارد بک آپ
 • دارد ری دایرکت
 • قابل تغییر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود امکانات
 • آنی تحویل