ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
248,000تومان
1 سال
248,000تومان
1 سال
248,000تومان
1 سال
.net
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
.org
335,000تومان
1 سال
335,000تومان
1 سال
335,000تومان
1 سال
.biz
440,000تومان
1 سال
440,000تومان
1 سال
440,000تومان
1 سال
.info
365,000تومان
1 سال
365,000تومان
1 سال
365,000تومان
1 سال
.co
787,000تومان
1 سال
787,000تومان
1 سال
787,000تومان
1 سال
.pw
248,000تومان
1 سال
248,000تومان
1 سال
248,000تومان
1 سال
.us
263,000تومان
1 سال
263,000تومان
1 سال
263,000تومان
1 سال
.in
341,000تومان
1 سال
341,000تومان
1 سال
341,000تومان
1 سال
.art
357,400تومان
1 سال
357,400تومان
1 سال
357,400تومان
1 سال
.me
458,200تومان
1 سال
458,200تومان
1 سال
458,200تومان
1 سال
.tv
842,000تومان
1 سال
842,000تومان
1 سال
842,000تومان
1 سال
.shop
822,000تومان
1 سال
822,000تومان
1 سال
822,000تومان
1 سال
.my
1,320,000تومان
1 سال
1,320,000تومان
1 سال
1,320,000تومان
1 سال
.hospital
1,410,000تومان
1 سال
1,410,000تومان
1 سال
1,410,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده